1710639979-huge.jpg

OVER COVIDIA CHECK 

Covidia Check is een samenwerkingsverband tussen Covidia Diagnostics B.V., een covid-19 testbedrijf and IreckonU B.V., een internationaal actieve softwareontwikkelaar.
Covidia Check is ontstaan door de eigen behoefte aan een laagdrempelige (software) oplossing waarmee organisaties op een veilige en verantwoorde manier hun medewerkers kunnen testen op SARS-CoV-2 (Covid-19) virus en op basis daarvan passende maatregelen te kunnen treffen. Doel hierbij is om een veilige werkomgeving te creëeren waarin medewerkers plezierig kunnen werken in de wetenschap dat zijzelf, maar ook collega's niet positief getest zijn op Covid-19. Omdat het testen met een ingehuurd testbedrijf veel organisatorische druk geeft en bovendien kostbaar is, heeft Covidia een training ontwikkeld waarbij zij eigen medewerkers opleid tot Testafnemers. Vervolgens heeft IreckonU een softwareplatform ontwikkeld waarmee de testresultaten eenvoudig en veilig kunnen verzameld en beheert. De grootste weerstand tegen het afnemen van testen is de diepe neusswab die irritant en pijnlijk kan zijn. Deze drempel heeft Covidia Check weggenomen door te werken met een Antigeen test die niet alleen zeer gevoelig is en goed werkt, maar bovendien heel plezierig en snel werkt omdat slechts 1 centimeter diep in de neus getest hoeft te worden. Covidia Check is een volledig pay-per-use service, dit betekent dat met de aanschaf van de testen ook de software en de vereiste training en begeleiding vanuit Covidia Diagnostics B.V. wordt meegeleverd. Covidia Check streeft er naar om met haar oplossing een bijdrage te leveren aan een veiligere leefomgeving, waarbij het testen als blijvend onderdeel van onze samenleving een zo minimaal mogelijke impact heeft, zowel financieel, privacy-technisch maar ook op het milieu. Covidia Check levert een return-bag mee waarmee kosteloos testen kunnen worden geretourneerd, waarna Covidia de testen laat recyclen.
Covidia_Logo_White_800.png